Home Album / New Zealand / Tramping / Tongariro Close
Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Yellow crater 3 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Yellow crater 4 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Yellow crater 5 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Yellow crater 6
Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Lava 2 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Lava 3 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 2 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 3
Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 4 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 5 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 6 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lakes 7
Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 8 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 9 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 10 Album / New Zealand / Tramping / Tongariro / Emerald Lake 11
       Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir