Home   Index Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath Close
 Hi-res: 1920x   Guru Gorakshanath  Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir