Home   Index Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath Close
 Hi-res: 1920x   Gorakshanath house 6  Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir