Home   Index Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath Close
   Gorakshanath house 4  Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir